Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Socioekonomisk status

Socioekonomisk status

Socioekonomisk status eller bakgrund är egentligen inte en av de officiella diskrimingeringsgrunderna, men inom idrottsrörelsen och så även inom Svensk Simidrott  vet vi att det är faktorer som påverkar möjligheten att delta i våra verksamheter. Under 2020 arbetar Svensk Simidrott med att ta fram verktyg och material för att öka möjligheten för personer med socioekonomisk utsatthet ska kunna delta i våra verksamheter.  Det handlar till exempel om hur föreningarna kan tänka när det gäller medlems- och terminsavgifter.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga