Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott / Religion eller annan trosuppfattning

Religion eller annan trosuppfattning

Arbetet framåt

I den långsiktiga plan vi har satt upp för arbetet med diskrimineringsgrunderna kopplat till Svensk Simidrotts strategi 2025, så kommer vi under 2023 att arbeta med religion och trosuppfattning kopplat till diskriminering. 

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga