Länkar

 • FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv.
 • Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ASD/Asperger, Tourette och språkstörning samt deras anhöriga och yrkesverksamma.
 • Hörselskadades Riksförbund (HRF) är hörselskadades befrielserörelse. Tillsammans arbetar vi för ett hörselsmart samhälle, där hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.
 • Parasport är Svenska Parasportförbundets hemsida. 
 • Special Olympics  är främst inriktat på bredd- och motionsidrott för barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar. Avsikten är att erbjuda alla, oavsett förmåga, en chans att visa sitt rätta jag genom att göra sitt bästa. Vi vet att regelbunden träning ger bättre fysisk hälsa, ökat självförtroende och inte minst nya vänner. När omvärlden kommer i kontakt med barn och unga med intellektuella
  funktionsnedsättningar under normala lekfulla former bryts fördomar. Därför finns Special Olympics.
 • Projekt prata arbetar för att synliggöra och normalisera stamning. Fler än 90 000 människor i Sverige stammar. Ändå är det nästan ingen som pratar om det. Det innebär att här är stamning okej och värdesätts lika högt som ett stamningsfritt tal. Det tycker vi är viktigt. Tillsammans kan vi motverka stigma kring stamning och lära nästa generation att det är möjligt att ta plats även om en stammar. 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga