Goda exempel

Uddevalla sim har haft parasimning i 10 år. Idag är de ca 30 simmare på olika nivåer. Allt ifrån simskolebarn till tävlingssimmare. Det är ett högt tryck på deras verksamhet och de har kö för att få komma in till sin parasimning. Ledarfrågan har de löst genom att lägga parasimningen direkt efter "A-gruppens" träning. Simmarna i den högsta gruppen stannar kvar efter sin träning i 45-90 minuter och är mentorer åt parasimskolans simmare. Uddevalla kör 1-1 i simskolan. En ledare per barn.

SK Elfsborg har haft verksamhet i 10 år. Deras parasimning bedrivs av en ledare ur klubben tillsammans med en ideell ledare samt att de har föräldrar som ställer upp och är med i undervisningen. SK Elfsborg har verksamhet från simskola till tävlingssimmare och är ca 20 deltagare. De har träning en gång i veckan och har 2 timmar till förfogande. Under den tiden har de hela Borås Arena för sig själva.

Kungsbacka SS har en verksamhet som startades 2018. De har 2st grupper med simskola. Där arbetar de med 1-1 samt att föräldrarna får vara med i undervisningen. I KBSS simskola arbetar de en hel del utifrån Nelms metod. KBSS har även tre stycken teknikgrupper. Deras verksamhet är 25 simmare och har verksamhet tre gånger i veckan.

Örebro simallians har haft verksamhet i över 20 år. Idag är de runt 20 deltagare. De har tre ledare i simskolan samt att de har föräldrar som deltar i undervisningen. ÖSA har också två stycken teknikgrupper. ÖSA har även inkluderat sina parasimmare som ledare i sin verksamhet.

Mölndals Allmänna Simsällskap har simskola på Streteredsbadet, 1 gång/vecka 30 min, liten bassäng 6x12 m (34 grader varmt). De har sex elever i varje grupp med två ledare. De har även teknikskola samt tävlingsgrupp på Åbybadet. 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga