Hem / Utbildning / Nyheter från Utbildning / Digital föreläsning med Majblomman

Digital föreläsning med Majblomman

Svensk Simidrott bjuder in till en digital föreläsning med Majblomman måndagen den 12 april kl. 12:00-13:00.

I slutet av 2020 inledde Svensk Simidrott ett samarbete med Majblomman och under 2021 har bland annat simmärket Vattenprovet fått Majblommans färger för året. För varje sålt Vattenprovet-märke kommer även tio kronor att gå till Majblommans verksamhet för att stötta utsatta barn och ungdomar.

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som, genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning stöttar barn i Sverige. Barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till kan ansöka hos Majblomman om ekonomiskt stöd. I år kan er förening sälja både fysiska och digitala majblommor till förmån för Majblommans viktiga arbete mot barnfattigdom, och samtidigt tjäna pengar till föreningen.

Måndagen den 12 april kl. 12:00 bjuder vi in till en kostnadsfri lunchföreläsning. Föreläsare är Tove Lindahl Greve, generalsekreterare på Majblomman. Hon kommer att prata om barnfattigdom i Sverige, Majblommans arbete och hur vi alla kan hjälpas åt för att fler ska kunna ta del av våra verksamheter.

Läs mer om Majblomman på www.majblomman.se


Digital föreläsning: Majblomman

Måndag 12 april kl. 12:00-13:00, Digitalt via Teams

Du ansluter till föreläsningen via denna länk:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2U4N2JjOGEtYjIyZi00MmUwLWIzN2ItY2Y5N2ZjNmQ4NTA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2253611e37-a820-42d0-96ef-7723424cd88f%22%2c%22Oid%22%3a%22199cc624-9a0e-4f05-9ecb-57c0250867d4%22%7d

Ingen föranmälan behövs! Denna föreläsning kommer inte att spelas in och kommer därför heller inte att kunna gå att se i efterhand.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga