Hem / Utbildning / Nyheter från Utbildning / Ansök om att få delta i projektet "Simidrott Når Alla" under 2022

Ansök om att få delta i projektet "Simidrott Når Alla" under 2022

Ta chansen att ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna utbilda ledare med annan etnisk bakgrund än svensk under 2022 genom projektet "Simidrott Når Alla".

Svenska Simförbundet har sedan tidigare beviljats ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet för att kunna bedriva projektet "Simidrott Når Alla". Projektet har pågått under 2020-2021, men med anledning av Covid-19 kommer projektet nu även att fortsätta under 2022.

Målet med detta projekt är att få fler individer med annan etnisk bakgrund än svensk att bli aktiva, ledare eller organisationsledare inom simidrotten. Avsikten med projektet är därmed att hjälpa till att minska tröskeln in i våra fem simidrotter, samt att bidra till att vi får en större mångfald bland våra ledare.

Er förening kan nu ansöka om ekonomiskt stöd för att utbilda ledare med annan etnisk bakgrund under 2022.

Kriterier som behöver vara uppfyllda för att personer ska kunna vara aktuella för projektet:

 • Ha icke-svensk bakgrund. (Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands, eller personer som är födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar.)
 • Uppfylla ålderskravet för den utbildning som denne önskar att genomgå
 • Kunna förstå det svenska språket i tal och skrift


F
ör de utvalda föreningarna kommer Svenska Simförbundet att:

 • Bekosta utbildningskostnaden för den utbildning som deltagaren till projektet önskar att gå, oavsett nivå och simidrott. Utbildningen behöver dock vara inom antingen Svensk Simidrott regi (t.ex. utbildningar inom simidrotternas respektive utbildningsstrukturer, domar- eller funktionärsutbildningar, osv.) eller utbildningar som ges av RF-SISU (t.ex. styrelseutbildning).


Följande åtaganden förbinder sig föreningarna till:

 • Att föreningen rekryterar deltagare och driver projektet lokalt
 • Att deltagarna tilldelas en mentor inom föreningen om deltagaren är i behov av detta
 • Att deltagarna utbildas och inkluderas i föreningens verksamhet
 • Att föreningen besvarar en enklare utvärdering i slutet av 2022

För mer information och ansökan klicka här.
Sista ansökningsdag är onsdagen den 18 maj.


Vid eventuella frågor om ansökan, kontakta: This is a mailto link

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga