Utbildning

Vattenpolons utbildningsstruktur för tränare är under revidering och ett arbete pågår för att ta fram samtliga tränarutbildningar inom vattenpolon. Det är dock bra och viktigt att gå de utbildningar som idag erbjuds och arrangeras eftersom dessa utbildningar kommer att ligga till grund och vara förkunskapskrav för kommande utbildningar. Du hittar tränarutbildningarna här. 

För flera av våra utbildningar utgår även utbildningsstöd.

Gratis webbutbildningar för tränare

 • Introduktionsutbildning för tränare. SISU Idrottsutbildarna har tagit fram en gratis webbutbildning på tre timmar. Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare inom idrotten, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

 • Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Den här utbildningen finns också som en valbar del av Grundutbildningen för tränare som SISU har, men nu har de även valt att lyfta ut den här delen och göra det till en öppen och gratis webbutbildning för alla. Bra och informativ utbildning med konkreta tips där du får lära dig om lite olika NPF-diagnoser. Framöver kommer det även komma ett liknande upplägg som handlar om parasport.

 • Ledare som lyssnarFolkhälsomyndigheten har tillsammans med föreningslivet tagit fram en gratis ledarskapsutbildning på nätet om psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. 

 • Webbföreläsningar från Svensk Simidrott.  Här hittar du både kommande webbföreläsningar samt redan inspelade webbföreläsningar på en mängd olika områden och ämnen. 

 

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga