Licenskurser

Nedan hittar du information om kommande licenskurser. När du har gått tre licenskurser kan du ansöka om licensering till Svensk Simidrott här.

Observera att planen för licenskurserna är preliminär och att listan kommer uppdateras fortlöpande. Inom parantes står åldern på de aktiva som utbildningen är inriktad mot.

Licenskurser

 • Att leda barn 19-21 november 2021 (0-12 år)
 • Att leda ungdomar och unga vuxna 19-21 november 2021. (13-19 år)
 • Att leda vuxna. 19-21 november 2021. (från 18 år och uppåt).
 • Få in fler simidrotter i verksamheten VT 2022. (4-15 år)
 • Minisim VT 2022. (Siminlärning 2-4 år)
 • Management i simidrottsföreningen HT 2022. (Alla)
 • Land- och styrketräning 2023. (Alla)
 • Fortbildning i simteknik 2023. (Simning 2-12 år)
 • Biomekanik 2023. (Simning 13 år och uppåt)
 • Näringslära och nutrition 2023. (Alla)
 • Idrottspsykologi 2023. (Alla)

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga