Hem / Utbildning / Utbildningstips / Skapa trygga idrottsmiljöer

Skapa trygga idrottsmiljöer

Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra. Med trygga idrottsmiljöer menas att verksamheten bedrivs i enlighet med Idrotten Vill och i linje med barnkonventionen. Det innebär bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom idrotten utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. RF har tagit fram en policy mot sexuella övergrepp inom idrotten, där de även har med en handledning för hur ni kan jobba i föreningen. RF har också en policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten

Bästa sättet att förebygga kränkningar, trakasserier, mobbning och övergrepp i en förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i styrelserummet. RF-SISU har tagit fram stödmaterial för hur ni kan jobba med trygga idrottsmiljöer i din förening - här kan du läsa om trygga idrottsmiljöer. Det finns också mer information från RF/SISU om hur ni kan jobba förebyggande. I det materialet hittar ni också mer information om kravet på registerutdrag. 

Klicka här om du även vill ta del av ett diskussionsunderlag som finns kopplat till barnkonventionens fyra grundprinciper.

Visselblåsartjänst

Den 15 november 2018 öppnade också RF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla. Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordsskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att

  • gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd
  • anmäla misstänkt brott till polis
  • anmäla oro eller misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 

Material och tips för dig och din förening

För att hjälpa dig och din förening att jobba enligt barnkonventionen har RF och BRIS tillsammans tagit fram Barnens spelregler. Idrott ska vara roligt - fri från mobbning, trakasserier och övergrepp! Det är inte alltid så lätt att veta var gränsen mellan okej eller inte okej går, eller vad du ska göra om någonting känns fel. RF och BRIS har sammanfattat det i sju enkla regler, som fungerar som stöd och guide till både barn och idrottsledare. Regler som gäller för alla – oavsett vem du är, eller vilken idrott du ägnar dig åt. 

Du som vuxen kan också ta kontakt med BRIS om du har frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år. Bris vuxentelefon om barn 077-150 50 50 eller vår stödlinje för idrottsledare 077-440 00 42. Öppettiderna är vardagar 9-12.

Rädda barnen har ett material som heter High 5 - fem steg till en trygg idrott för barn och unga.

Stiftelsen Friends har stöd till föreningar och idrottsledare i arbetet mot mobbning.

Locker Room Talk Sverige är en ideell organisation som arbetar med jämställdhet och schyssta attityder mot snacket i omklädningsrummet i ett förebyggande syfte.

Upp, upp vi lyfter #ViLyfter är en webbplats för dig som är ung och idrottsaktiv. Här lyfts tankar, känslor och beteenden som rör psykisk ohälsa. Den är tänkt att vara ett stöd i dina egna tankar och reflektioner samt skapa kraft, vilja och mod att våga prata om det.

I Grundutbildning för tränare som arrangeras av SISU Idrottsutbildarna ute i SISU-distrikten finns även en valbar modul om hur du som tränare kan jobba med Trygg idrott och skapa trygga idrottsmiljöer för alla dina aktiva. Grundutbildningen för tränare rekommenderas till alla ledare inom simidrotten.  

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga