Hem / Uppföljning och utvärdering / Checklista för bästa resultat / Viktig information kring deltagande

Viktig information kring deltagande

För föreningar som vill delta krävs följande: 
För att föreningens medlemmar ska kunna få enkäten krävs att föreningen har gett Svenska Simförbundet tillgång till medlemsregistret i IdrottOnline. Kontrollera därför i IdrottOnline under Administration-Inställningar att Svenska Simförbundet tilldelats behörighet genom markering antingen för alternativet ”Endast läsa” eller ”Läsa och Ändra” för ”Organisation-Simidrott” istället för det ursprungliga  ”Nej”.

Endast den som är registrerad som Huvudadministratör eller Klubbadministratör kan ändra denna inställning IdrottOnline . Kontrollera att ni har behöriga personer som göra ändringarna i denna inställning. Har föreningens huvudadministratör slutat,  kontakta This is a mailto link  och begära registrering av ny Huvudadministratör (föreningens namn, den nya huvudadministratörens för- och efternamn, fullständiga personnummer och e-postadress) vilket kan ta 3-5 dagar.

Bedriver föreningen inte bara Simidrott utan annan idrott, så krävs istället behörighet ”Huvudadministratör för Simidrott” eller ”Klubbadministratör för Simidrott” för att endast ge Simförbundet tillgång till medlemmar som är aktiva i simidrott. 
Huvudadministratör kan tilldela andra registrerade medlemmar med fullständigt personnummer behörighet som Klubbadministratör.

 Föreningen rekommenderas att korrigera felaktiga e-postadresser och komplettera med saknade e-postadresser i föreningens medlemsregister i IdrottOnline så får fler medlemmar möjlighet att besvara enkäten, vilket ger ett bättre underlag för utvärdering av verksamheten.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga