FAQ

■ Vad kostar det att genomföra undersökningen?
Undersökningen är kostnadsfri. Svensk Simidrott står för framtagande, e-postutskick till medlemmen samt resultatinsamlingen av undersökningen. Föreningen har möjlighet att lägga till tre egna frågor utöver de frågor som finns i enkäten. Kostnaden för dessa tre frågor är 5 700 kr.

■ Kan vi skicka ut enkäten per post till medlemmar som inte har e-post?
Nej, det enda sättet att förmedla undersökningen är genom e-post.

■ Kan vi lägga till mottagare under tiden enkäten är ute?
Nej. De medlemmar som finns registrerade i IdrottOnline med e-postadress den
1 november är de som får möjlighet att svara på undersökningen.

 ■ Är de som svarar anonyma?
Ja, svaren är anonyma.

 ■ Hur ofta genomförs undersökningen?
Undersökningen kommer att genomföras vartannat år.

■ Kan föreningen välja att inte vara med i undersökningen?
Ja. Undersökningen är en service och ett mått för att se hur verksamheten utvecklas. Vill föreningarna av någon anledning inte vara med kan de meddela detta till This is a mailto link

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga