Länkar


Idrottsorganisationer

Svensk Idrott, idrott för nyanlända, Riksidrottsförbundets sida där info finns samlad för idrottsrörelsen.

Sport Open, en sida som är framtagen av Skåneidrotten tillsammans med Malmö Högskola. Här finns mycket bra info samlad på ett ställe

 

Övriga organisationer

Rädda Barnen, filmer om att möta barn som flytt till Sverige.

Migrationsverket,  följ hur hela asylprocessen går till.

MIG talks, 100 personer som kommit till Sverige de senaste åren berättar sin historia.

Barnombudsmannen, mycket fakta utifrån barns synvinkel.

Uppdaterad: 10 NOV 2017 10:27 Skribent: Annika Edin