Hem / Diskrimineringsgrunderna / Etnisk tillhörighet / 2018 – Simidrott för alla

2018 – Simidrott för alla

Svenska Simförbundet har fått etableringsstöd från Riksidrottsförbundet för att utbilda totalt 225 nya ledare med olika etnisk bakgrund under 2018-2019.

Målet är att introducera och utbilda fler personer med olika etnisk bakgrund till att bli ledare. De nya ledarna blir på så vis inkluderade i föreningslivet och förebilder. På sikt ser vi att det ger en bredare mångfald bland såväl ledare som aktiva.

Projektet genomförs på 5 orter under våren 2018 genom att utbilda 15 nya ledare på varje ort. Under 2019 utökas det med ytterligare 10 orter.

Föreningar har haft möjlighet tom 10 jan 2018 att ansöka till projektet. 

Följande fem orter/föreningar har utsetts att deltaga 2018: 

Falu SS
Linköpings ASS/Nyköpings SS
Södertälje SS
Trollhättans SS
Örebro SA

Mer info om projektet.

Simidrottsföreningen får:
-15 nyutbildade Simlinjeassistenter med olika etnisk bakgrund.
-20 000:- i bidrag för genomförande av projektet. Om flera föreningar deltar på samma ort är det den förening som utses av Svenska Simförbundet som samordnande projektledare som får bidraget.

 Simidrottsföreningens åtagande:
-Utser en projektledare i föreningen som blir kontaktperson till Svenska Simförbundet. Projektledaren deltager vid träffar med Svenska Simförbundet & SISU/DF´s integrationskoordinatorer. Projektledaren rekryterar deltagare, genomför introduktionsutbildning 10 h tillsammans med SISU och driver projektet lokalt.
-Ansvara för att deltagarna utbildas och inkluderas i föreningens verksamhet och får ledaruppdrag under ledning av mentor. 

Målgrupp
Personer med olika etnisk bakgrund som har ambitionen att bli idrottsledare.
Deltagarna bör kunna förstå och använda svenska som talspråk. Deltagarna får inte vara ledare i föreningen sedan tidigare.

 Tidsplan 2018
-Ansökan från föreningar senast 10 januari. Besked 16 jan till 5 st orter om att vara med i projektet.
-Träff för lokala projektledare, 10 februari & 15 september
-Rekrytering av deltagare lokalt och introduktionsutbildning, feb-april
-Plattformen och Simlinjeassistent Blå & Gul, mars-juni
-Ledaruppdrag i föreningen under sommaren eller till hösten.

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga