Hem / Bakgrund

Bakgrund

Arbetet med att ta fram en strategi för 2018-2025 har tagit avstamp i Riksidrottsförbundets (RF:s)strategiska plan för perioden 2016-2025 som består av fyra strategiska områden, vilka antogs av Riksidrottsmötet i maj 2015.

Idrottsrörelsens övergripande mål 2025:

Livslångt idrottande
•Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.
•Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka
•Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.

Idrott i förening
•Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare
•Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

RF:s strategiska plan, som antogs vid Riksidrottsmötet i maj 2015, grundas på en analys av trender och förändringar i samhället i stort samt en analys av det idrottspolitiska landskapets förändringar. Tillsammans ger dessa analyser en bild av nya möjligheter och utmaningar för idrottsrörelsen. Läs mer om RF:s strategiarbete här

För att bättre spegla Svensk Simidrotts behov, har RF:s fyra strategiska områden modifierats efter våra specifika förhållanden. Grunden till detta arbete finns i kartläggningen av Svensk Simidrotts barn- och ungdomsverksamhet, dialog, intervjuer och möten inom ramen för distriktsutvecklingsarbetet samt slutligen bakgrundsarbetet vid framtagandet av Svensk Simidrotts varumärke. Svensk Simidrotts nya strategi löper över åren 2018-2025 och kommer att konkretiseras i tvååriga verksamhetsinriktningar samt årliga verksamhetsplaner med tillhörande budget.

Ladda ner Strategi 2025 här

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga