Hem / Simidrotten och Corona / Träning för barn och ungdomar startar igen

Träning för barn och ungdomar startar igen

Regeringen gav idag ett tydligt besked att idrottsträningar för barn och ungdomar som är födda 2005 och senare ska återupptas både inomhus och utomhus.

 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten poängterade vikten av idrott och rörelse för barn- och ungdomar även under pågående pandemi men de understryker även att läget i samhället är allvarligt. Därför ska pandemilagen och Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer för träning och idrott följas.

Restriktionerna om stängda kommunala inomhusanläggningar förlängs till den 7 februari – men undantag gäller enligt ovan för de födda 2005 och senare. Personer födda 2004 och tidigare ska fortsatt undvika att träna i större grupper och om möjligt träna utomhus.

För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen och Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga