Hem / Simidrotten och Corona / Råd till föreningar som bedriver simskoleverksamhet

Råd till föreningar som bedriver simskoleverksamhet

De föreningar som trots Coronarestriktioner har möjlighet att starta upp och bedriva sin simskoleverksamhet, har sedan den 10 januari pandemilagen att förhålla sig till gällande maxantal i omklädningsrum och simhallar.

Läs mer om pandemilagen och begränsningar kring simhallar här 

Utöver det har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd där var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter såsom simskolor, ska vidta lämpliga åtgärder och bör bedriva sin verksamhet på ett sätt som minimerar risken för smitta. Personer som deltar i verksamhet bör

hålla avstånd till varandra,
inte dela utrustning med varandra,
undvika gemensamma omklädningsrum,
resa till och från aktiviteten individuellt, och
utföra aktiviteten i mindre grupper. (åtta personer är normerande)

Det är därför viktigt att ni som bedriver simskoleverksamhet informerar vårdnadshavare om vilka åtgärder ni som förening och parten som driftar badet har vidtagit för att förhindra smittspridning.

Utöver de generella råd som ges av Folkhälsomyndigheten, kan ni som förening även:
• Strukturera om schemat så att det är mer tid mellan grupperna.
• Planera om övningarna i simskoleverksamheten. Undvik övningar med närkontakt,
till exempel ringlekar.
• Be deltagarna byta om hemma och duscha hemma efter lektionen.
• Skapa extra yta i omklädningsrummen. Öppna upp extra omklädningsrum om det finns.

Det faktum att antalet personer i bassäng och omklädningsrum är begränsande, och att föräldrar inte tillåts följa med i samma utsträckning som tidigare har medfört att barn ofta måste byta om utan hjälp av förälder/annan vuxen i omklädningsrummen, istället har då föreningen ledare eller ideella personer inom föreningen fungerat som stöd i omklädningsrummet

Vissa föreningar har anpassat sina verksamheter genom att ombyte sker vid bassängkanten eller på läktare om möjligt. Föreningar har köpt in tält/skynken för att underlätta ombyte på andra ställen i simhallen och undvika trängsel i omklädningsrum.


Rutiner kring ledare eller ideella personer som stöd i omklädningsrummet

 • Informera föräldrarna om vad som gäller i god tid innan första tillfället, och be dem prata med sitt barn om att en annan vuxen kommer att stötta vid ombyte. Uppmuntra föräldrarna att ta på barnet kläder som är lätta att ta av och på och en stor väska för kläder.

 • Se på grundförutsättningarna. Hur många personer får finnas per omklädningsrum? Hur lång tid har barnen på sig i omklädningsrummet innan och efter sin aktivitet?

 • Se till att det finns minst två vuxna i närheten av barnen. Även om det bara kan vara en person inne i omklädningsrummet.

 • Det är även bra att en person är stationerad på väg in och/eller på väg ut i omklädningsrummet för att vara tillgänglig om något händer

 • Utbilda de som ska vara med som stöd i omklädningsrummet, så de vet vad som gäller och vad som förväntas av dem samt vad som faller utanför deras ansvarsområde.

 • Gör upp ett bemanningsschema. Försök i största möjliga mån se till att det är samma ledare varje vecka, vid samma tid/grupp.

 • Se till att stödpersonerna är profilklädda för att förtydliga att de arbetar för föreningsverksamheten.

 • Ta registerutdrag på alla som har direkt och regelbunden kontakt med barn. Det vill säga även de som hjälper till innan och efter träning.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga