Hem / Nya restriktioner från 23 december

Nya restriktioner från 23 december

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya restriktioner som gäller från och med 23 december.

De delar som är direkt riktade mot idrottens kärnverksamhet berör

  • allmänna sammankomster, dvs tävlingar och uppvisningar,
  • arrangerande av läger, cuper och större sammankomster samt
  • platser för fritids- och kulturverksamhet.

 

Här är några av de restriktioner som nu införs:

Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning, från den 23 december 2021 fram till och med den 16 januari 2022. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, matcher och tävlingar fortgå.

Vid offentliga tillställningar (match, tävling, uppvisning) inomhus med fler än 500 åskådare krävs vaccinationsbevis. Sällskap får vara max åtta personer och ska hålla avstånd på en meter till andra sällskap.

Vid offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 åskådare tillåts enbart anvisad sittplats, oavsett om anordnaren använder vaccinationsbevis eller inte.

Vid offentliga tillställningar utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, max åtta personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 åskådare.

 

Avseende platser för fritids- och kulturverksamhet

Gym, sportanläggning, badanläggning eller liknande anläggning kan fortsatt vara öppna för allmänheten. Anläggningen ska förutom att minska smittspridning genom information, möjlighet till god handhygien, etc. även beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus och säkerställa att maxantalet inte överskrids. Maxantalet beräknas så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Detta ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig. Dokumentera skriftligt maxantalet och hur beräkningen har gjorts samt anslå maxantalet

Bestämmelserna ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen.

Läs mer här.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga