Hem / Simidrotten och Corona / Kompensationsstödet för fjärde kvartalet betalas ut

Kompensationsstödet för fjärde kvartalet betalas ut

Denna vecka erhåller 53 simidrottsföreningar 1 883 000 kr i kompensationsstöd för perioden oktober–december 2020. Stödet baseras på hur stor förlust som föreningen har gjort i förhållande till sin omsättning.

Stödet ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som föreningen har haft under perioden 1 oktober till och med 31 december 2020. Förlusten har jämförts med föreningens omsättning och de som drabbats värst har fått mest stöd. Variationen av de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet till varje förening.

Totalt fördelade Riksidrottsförbundet 130 miljoner kronor till 2 000 idrottsföreningar och 31 förbund. Strax över 40 procent av det totala ansökta beloppet har kunnat delas ut och 53 simidrottsföreningar erhöll tillsammans 1 883 000 kr.

Samtliga föreningar som sökt, oavsett om de erhöll stöd eller ej, fick besked i fredags och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga föreningar som beviljats medel ska ha fått sitt stöd under vecka 9.

Avseende kompensationsstöd för 2021 finns det fortfarande en hel del frågetecken då idrotten hittills endast tilldelats extra medel för januari och februari. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har påpekat att det är anmärkningsvärt att landets största folkrörelse, idrotten, inte har erhållit vidare löften samtidigt som andra områden har fått svar om förlängt stöd. Läs mer om detta och om kompensationsstödet på RF:s hemsida.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga