Hem / Simidrotten och Corona / Detta innebär krav på vaccinationsbevis för simidrotten

Detta innebär krav på vaccinationsbevis för simidrotten

Från 1 december krävs vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd för tävlingar och matcher, vilket innebär följande för idrotten

Råden gäller

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  Det vill säga tävlingar, matcher och uppvisningar.
 • Inomhus
  Enbart arrangemang som tar plats inomhus omfattas.
 • För fler än 100 deltagare
  Med deltagare menas i detta fall publik. I antalet ingår INTE aktiva, funktionärer, säkerhetspersonal eller liknande.
 • Från 1 december
   Restriktionerna gäller från 1 december tills vidare

Arrangörer som kommer att anordna arrangemang som omfattar publik på över 100 personer har följande två alternativ att förhålla sig till

1) Kräva vaccinationsbevis för all publik vid inpassage. Om arrangören använder vaccinationsbevis behöver de ändå följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna. De handlar bland annat om att sätta upp information om hur smittspridning kan undvikas, ge möjlighet till handtvätt och informera personal. De behöver också ha rutiner för hur vaccinationsbevis hanteras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.

Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att begränsa antalet deltagare. Negativt PCR-test eller snabbtest godtas inte för inpassage.

2) Införa smittsskyddsåtgäder Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis behöver arrangören vidta smittskyddsåtgärder.

Förutom att följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna som att informera besökare om hur smittspridning kan undvikas och ge möjlighet till handtvätt, så behöver arrangören också erbjuda besökare en anvisad sittplats, ha max åtta i varje sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskapen.

Arrangemanget omfattas också av de allmänna råden för att undvika trängsel. I dessa ingår bland annat att sprida ut deltagares ankomsttid, ha särskilda in- respektive utgångar, markera avstånd och ha andra alternativ till fysiska köer.

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

 • arena logga

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga