Hem / Simidrotten och Corona / Barn- och ungdomar får tävla utomhus igen

Barn- och ungdomar får tävla utomhus igen

Barn och ungdomar födda 2002 eller senare får från och med den 28 april, tävla igen. Tävlingarna behöver genomföras utomhus och lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Sammanfattning nuläge

  • Professionella idrottare* får både träna och tävla.

  • Personer födda 2002 eller senare får träna samt vara med på en tävling per vecka utomhus under förutsättning att tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

  • De som är födda 2001 och tidigare (och som inte räknas in som professionella idrottare*) får träna, men inte tävla.

Svenska Simförbundets rekommendation är att enstaka tävlingar för personer födda 2002 eller senare om möjligt genomförs med simmare från samma region (län). Det är fortfarande av stor vikt att de allmänna råden, för att begränsa smittspridningen, efterföljs.

Lokala variationer kan dock förekomma och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region och vid eventuella frågor kontakta ert distriktsförbund.

Läs mer om dagens beslut på Folkhälsomyndighetens sida 

Riskbedömningsverktyg för simidrottstävlingar

För att underlätta för föreningar som vill arrangera tävlingar, har Svensk Simidrott sedan tidigare tagit fram ett riskbedömningsprotokoll.
Ladda hem verktyget här

 

Förhållningssätt

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på både tränings- och tävlingsverksamheten över hela landet, men hälsan kommer i alla lägen först. Svensk Simidrott har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas. Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden.

* Svenska Simförbundet tolkar professionella idrottare som idag elitaktiv simidrottare, som oavsett ålder, har representerat Svenska Simförbundet på internationella mästerskap på seniornivå.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga