Hem / Om oss / Mötesplatser / Distriktens årsmöte & forum

Distriktens årsmöte & forum

Våra sju distrikt inom Svensk Simidrott arrangerar årligen beslutande årsmöten samt informativa och inspirerande forum. Ni kan hitta mer informaton om dessa på respektive distrikts hemsida.

Enligt regel 156 utfärdas kallelse till SDF-möte av SDF-styrelsen genom publicering i SSF:s officiella kungörelseorgan, www.svensksimidrott.se senast 20 dagar före mötet.

SDF Datum, tid Plats Kallelse
Mellannorrlands Simförbund Söndag 21/2, 2021, kl. 16.00 Digitalt via Zoom Kallelse 
Mellansvenska Simförbundet Lördag 20/3, 2021, kl 10.00 Digitalt via Zoom Kallelse
Norrlands Simförbund Torsdag 25/3, 2021, kl. 19.00 Digitalt via 
Teams
 
Stockholms Simförbund Torsdag 25/3, 2021, kl 18.00 Digitalt Kallelse
Skånes Simförbund Lördag 20/3, 2021, kl 10.00 Digitalt Kallelse
Västsvenska Simförbundet Måndag 22/3, 2021, kl 19.00 Digitalt via Teams Kallelse
Östsvenska Simförbundet Söndag 7/3, 2021, Kl. 10.00 Digitalt via Teams Kallelse

 

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga