Hem / Om oss / Styrande dokument / Riktlinjer/Policys / Inkluderings- och mångfaldsplan

Svenska Simförbundets inkluderings- och mångfaldsplan

Svenska Simförbundets inkluderings- och mångfaldsplan


Svenska Simförbundet centralt kan inte besluta om hur distrikten och föreningar ska arbeta med jämställdhet eller vilka mål som var och en ska uppnå. Men det är viktigt att Svenska Simförbundet är tydlig i frågan. RF har beslutat om könssammansättning i specialidrottsförbund, och dessa följs givetvis.

Inkluderings- och mångfaldsplanen hittar du här

Här finns en checklista för hur vi ska arbeta med planen

RF:s frågor och svar om könssammansättning i specialidrottsförbund hittar du här

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga