Hoppa till sidans innehåll

Vill föreningen få information från Simförbundet så måste tillstånd ges i IdrottOnline

25 AUG 2017 15:44
  • Uppdaterad: 25 AUG 2017 15:45

Riksidrottsförbundet, (RF), har påbörjat förberedelserna med anpassning av IdrottOnline i enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning, förkortat GDPR, som ersätter PersonUppgiftsLagen, (PUL), den 25 maj 2018, se här
Anpassningen av IdrottOnline görs stegvis fram till dess att den nya lagen börjar gälla. Den 22 augusti så införde RF en funktionsbegränsning så att specialförbunden inte längre har tillgång till uppgifterna i föreningarnas medlemsregister. Enligt GDPR så behöver föreningarna ge tillstånd till sina respektive specialförbund, innan de som tidigare får ta del av föreningens medlemsregister.

Användandet av föreningarnas medlemsregister görs endast i begränsad omfattning och i stort sett endast då Simförbundet behöver kontakta rätt person (t ex ordförande, kassör, sekreterare, huvudadministratör, idrottslyftsansvarig) i respektive förening för att ge information om verksamhet eller förmedla viktig information. Personer som våra föreningar i IdrottOnline har registrerat med rollerna ”verksamhetsansvarig”, ”chefstränare-simning”, ”chefstränare-simhopp” och ”huvudansvarig simkunnighet” får regelbunden verksamhetsinformation av Svenska Simförbundet via e-post (enligt den e-postadress som är registrerad i IdrottOnline). Denna service kan Simförbundet inte längre upprätthålla, om inte föreningens huvudadministratör för Simidrott loggar in i IdrottOnline och under Administration/Inställningar, ändrar defaultvärdet NEJ till antingen LÄSA-REDIGERA eller LÄSA. Det räcker med att ändra värdet så registreras/sparas det i databasen.

Simförbundet har inget behov av att kunna ändra uppgifter i föreningarnas medlemsregister, däremot LÄSA, alltså se de kontaktuppgifter som finns registrerade (såvida det inte råder sekretess för enskilda personer som specialförbundet ändå inte får tillgång till). Utan en fungerande kommunikation med våra medlemsföreningar så uppstår det brister och fördröjningar, vilket kan skada verksamheten. Fortsatt tillgång till kontaktuppgifter i föreningarnas medlemsregister är en stark önskan från förbundets sida så vi ber därför föreningen att ändra nuvarande defaultinställning ”NEJ” till ”LÄSA”, så snart som möjligt.

För frågor, kontakta Lars Modin, This is a mailto link eller 010-476 53 10.

(Detta meddelande har idag sänts ut via e-post till föreningarnas ordförande, sekreterare, kassörer, huvudadministratörer för simidrott m flera, enligt av föreningarna registrerade uppgifter i IdrottOnline)

Skribent: Lars Modin
Epost: This is a mailto link

 

Nationell Sponsor

    arena_new_black_90web

Våra partners

Städa Sverige