Hem / Nyheter från SSF / Välkommen till utbildningswebben Inkluderande idrott

Välkommen till utbildningswebben Inkluderande idrott

Inkluderande idrott har målet att bidra till en mer välkomnande och inkluderande idrott. Syftet är att ge dig en kunskaps- och inspirationsbank för att skapa medvetenhet om rådande normer, privilegier och begränsningar på idrottens olika arenor. Med arenor menar vi fysiska rum, till exempel omklädningsrummet, styrelserummet, åskådarplatsen etc. Webben riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund.

Svensk idrott är på en förändringsresa och webben är ett stöd och en inspiration i detta arbete. Läs mer om Svensk idrotts förändringsresa och strategiska arbete mot målen 2025 genom att klicka här https://www.strategi2025.se/

Svensk Simidrotts strategiska arbete hittar du här

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga