Hem / Nyheter från SSF / Välbesökt och uppskattad anläggningskonfererens

Välbesökt och uppskattad anläggningskonfererens

Svenska Simförbundet genomförde tillsammans med Teknologisk Institut konferensen ”Badanläggningar 2014” i Stockholm 7-8 april. Ett 100-tal deltagare, främst kommunala tjänstemän och politiker fick tillsammans med branschfolk värdefull information och praktiska råd om kommunala badanläggningar.

Bland andra tydliga budskap var, bygg nytt – renovera inte! Vikten av noggranna förberedelser samt av en noggrann behovsanalys och tydlig upphandlingsprocess poängterades också.  Gör man rätt från början så minskas risken för skenande kostnader, missade behov och onödigt snabbt slitage. Vad programmet innehöll, läs mer här

DSC9533_anlkonf_532w

Simförbundets förbundsdirektör, Bengt Jönsson, var moderator under konferensen och besvarade många frågor.

Genom årliga anläggningskonferenser vill Simförbundet ge kommunerna ett bra kompetensstöd för att hantera anläggningsfrågorna då merparten av landets anläggningar har passerat bäst-före-datum. Nästa år är det aktuellt med en ny anläggningskonferens.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga