Hem / Nyheter från SSF / Valberedningen önskar nomineringar från föreningar och SDF

Valberedningen önskar nomineringar från föreningar och SDF

Inför Svenska Simförbundets årsmöte 2018 så redovisar valberedningen läget inför valen till Simförbundets styrelse, ansvarsnämnd, revisorer och lekmannarevisorer och ber röstberättigade medlemsföreningar samt simdistrikt att inkomma med förslag.

Läs mer här - och kontakta valberedningen

Informationen har också sänts ut den 15 januari till medlemsföreningarna och simdistrikten via den officiella e-postadress som är registrerad i IdrottOnline.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga