Hem / Nyheter från SSF / Valberedningen önskar förslag på ledamöter till SSF-organisationen

Valberedningen önskar förslag på ledamöter till SSF-organisationen

Inför Simförbundsmötet 2016, så redogör valberedningen för vilka ledamöter som står på omval och vilka som ska ersättas med nya ledamöter inom SSF-styrelsen, Ansvarsnämnden, Lekmannarevisorerna och SSF:s valberedning. Valberedningen ber röstberättigade föreningar och SDF att senast 19 februari, 2016, inkomma med förslag på nya ledamöter till SSF-organisationen.

Se valberedningens brev, här eller på sidan för SSF-mötet 2016, här

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga