Hem / Nyheter från SSF / Utbildningsstipendium för aktiv simidrottare

Utbildningsstipendium för aktiv simidrottare

Utbildningsstipendium för aktiv simidrottare

 • 12 000:-/termin.
 • Stipendiet delas ut till max 4 simidrottare per termin.
 • Stipendiet gäller för simidrottare som befinner sig på landslagsnivå eller bedöms att nå denna nivå inom ett år.
 • Simidrottaren ska bedriva högskolestudier eller motsvarande eftergymnasial utbildning på minst 50 % av heltidsstudier per termin.
 • Har en simidrottare erhållit stipendiet och åter söker ska utdrag ut Ladok bifogas. För att åter erhålla stipendiet krävs att simidrottaren tagit minst 10 HP föregående termin.  
 • Stipendiet gäller för simidrottare som bedriver studier vid Svenska universitet och högskolor. Endast i undantagsfall kan stipendium delas ut till simidrottare som bedriver utlandsstudier. Stipendiet gäller ej för simidrottare vid Amerikanska Universitet.
 • Ansökan om utbildningsstipendium görs senast 15 januari respektive 15 september för aktuell termin.
 • Ansökan skickas till respektive sportchef senast ovanstående datum. 
 • Sportchef simning, sportchef simhopp och förbundschef beslutar tillsammans om tilldelningen av utbildningsstipendium.

Tilldelning av stipendiet görs utifrån en helhetsbedömning av simidrottarens meriter, hur många gånger tidigare simidrottaren fått stipendiet och vilken typ av utbildning den aktive bedriver. 

Nationella sponsorer

 • arena logga
 • Malmsten logga

Våra partners

 • Fabege logga
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga