Hem / Nyheter från SSF / Simförbundsmötet i Göteborg

Simförbundsmötet i Göteborg

Innan det justerade protokollet från Simförbundsmötet presenteras på hemsidan, så ges nedan en kortfattad rapport.

SSF-mötet med röstberättigade föreningar och SDF genomfördes i konstruktiv anda där främst SSF-styrelsens proposition om distriktsorganisationen skapade en del debatt men efter delvis omformning slutligen antogs. SSF-styrelsens övriga fem propositioner fastställdes av SSF-mötet. Enligt SSF-styrelsens förslag så beslöt också SSF-mötet om oförändrade medlems- och licensavgifter.

Efter SSF-styrelsens och förbundsdirektörens presentationer av genomförd och pågående verksamhet/projekt samt verksamhetsplan för 2012 så framfördes beröm från flera årsmötesdeltagare. Berömmet omfattade också den förbättrade kommunikationen vilket bl a innefattade kvartalsrapporten som sänds till föreningarna och presenteras på hemsidan.
SSF-mötet noterade också med positiva omdömen den nya hemsidan som såg dagens ljus ett drygt dygn före inledningen av SSF-mötet.
SSF-styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2010 och 2011 efter rapporter från ordinarie revisorer och lekmannarevisorer.

Sven von Holst omvaldes som förbundsordförande för en period av två år. Omvaldes för en period av fyra år gjordes också Susanne Brokop och Christer Magnusson tillsammans med de nya ledamöterna Anna-Karin Lindqvist, (Luleå) och Ulla Gustafsson, (Stockholm). Tony Leo och Pia Zätterström som avböjt omval avtackades med stor uppskattning och värme av förbundsordförande Sven von Holst.
Pia Zätterström som valdes in i SSF-styrelsen 1995 och varit vice ordförande sedan 2001, satsar nu enbart på ordförandeskapet i SISU Idrottsutbildarna.

Revisorerna, Åke Pettersson och Bo Sunesson omvaldes, så även ordinarie lekmannarevisorer Ingela Hyddmark, Bernt Porsander och Paul Alfons. Lekmannarevisorerna som har gjort ett gediget arbete välkomnade frågor och synpunkter från medlemsföreningar och dess medlemmar gällande SSF-organisationens verksamhet.

I Ansvarsnämnden omvaldes Lena Berlin, Folke Hammarström, Claes Tollin, Maria Ceder och Jan Ulmander men Maria Ceder ersätter Jan Ulmander som ordförande.

Valberedningens ordförande, Christer Junefelt som omböjt omval, ersattes av ledamoten Bertil Ek. Som ny ledamot valdes Ingmar Lundström (Kungsbacka) tillsammans med ledamöterna Monica Grote, Annika Gustafsson och Börje Jacobsson.
Flera årsmötesdeltagare visade sin uppskattning för valberedningens nedlagda arbete.

Susanne Brokop och Marcus Ekman presenterade SSF-styrelsens arbete med strategiplanen 2013-2016 och kommer i augusti att samla en remissgrupp på 35 personer bestående av representanter från föreningar, SDF, klubbvägledare, SSF-styrelsen och kansliet. Planen kommer att slutredovisas på Simidrottsforum 12-14 april, 2013, dit alla föreningar och SDF redan nu hälsas välkommen till.

När protokollet från SSF-mötet justerats så kommer det att publiceras på SSF:s hemsida

Nästa SSF-möte hålls 2014.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga