Hem / Nyheter från SSF / Simförbundsmötet 2020 - Lämna förslag på ledamöter till valberedningen senast 26 februari

Simförbundsmötet 2020 - Lämna förslag på ledamöter till valberedningen senast 26 februari

Valberedningens brev med information om läget inför val av styrelse, revisorer, lekmannarevisorer, ansvarsnämnd och valberedning har sänts till röstberättigade föreningars officiella e-postadress (enligt IdrottOnline) samt till SDF. Se valberedningens brev på sidan för Simförbundsmötet 2020, här

Valberedningen ber röstberättigade föreningar och simdistriktsförbund att senast 26 februari, 2020, lämna sina förslag till valberedningen, se kontaktuppgifter på Simförbundets hemsida, här

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga