Hem / Nyheter från SSF / Simförbundets årsmöte, vad hände?

Simförbundets årsmöte, vad hände?

Lördag 16-söndag 17 april avhölls Svenska Simförbundets årsmöte, "SSF-mötet" på hotell Scandic Star i Sollentuna.

Totalt ett 80-tal deltagare, med ombud från röstberättigade medlemsföreningar och simdistrikt behandlade propositioner, motioner och förrättade val till SSF-organisationen, se program för årsmötet här

1_IMG_6414_Ulla_open

Förbundsordförande Ulla Gustavsson öppnar årsmötet.

2_IMG_6419_Svenne_Parentation

Hedersordförande Sven von Holst genomför parentation 

3_IMG_6428_utmärkelser

Dags för utmärkelser som delas ut av medaljnämndens ordförande, Ingmar Lundström och Sven von Holst

4_IMG_6448_utmarkelser_alla

Förtjänsttecknen pryder kavajerna, obs, klicka på namnet för att se motivering till förtjänsttecknet
Fr vänster, Bertil Ek, Ingmar Lundström, Mattias Tuneskog, Ulla Gustavsson, Carola Sjödin, Monica Grote, Christin Berglund, Sven von Holst och Anki Jarl

 5_IMG_6454_ulla_kenneth

 Frågan om röstlängd diskuterades mellan mötessekreteraren Kenneth Magnusson och förbundsordförande Ulla Gustavsson

6_IMG_6458_ulla_klubbarKlubban slås för att mötet är behörigen utlyst

7_IMG_6459_Bertil_Ek

 Valberedningens ordförande Bertil Ek presenterar valberedningens förslag av ledamöter till SSF-organisationen

8_IMG_6463_arsmotesordforande

...och Sven von Holst väljs till mötesordförande

 9_IMG_6471_Bengt_verkber

Förbundsdirektören Bengt Jönsson presenterar förbundets verksamhet de två senaste åren

11_IMG_6482_revisor

Revisor Åke Pettersson presenterar revisionsberättelsen och anser att årsmötet kan bevilja Simförbundets styrelse ansvarsfrihet för de båda verksamhetsåren

12_IMG_6488_prop_marianne

Regelkommitténs ordförande, Marianne Hörding, presenterar propositionerna om regeländringar.

9_IMG_6471_Bengt_verkber

Förbundsdirektören Bengt Jönsson presenterar styrelsens yttrande gällande motionen om parasimningens integrering i simningen.

13_IMG_6494_christer_prop

Styrelseledamoten Christer Magnusson presenterar styrelsens yttrande gällande SK:s Ägirs motion om framtagning av kvaltider för Sum-Sim, 50m. 

14_IMG_6496_carola_kunskapsvalidering

Styrelseledamoten Carola Sjödin presenterar styrelsens yttrande gällande motionen om kunskapsvalidering

15_IMG_6503_avtackning_marianne

Efter ajournering av årsmötesförhandlingarna så avtackades avgående lekmannarevisorn Ingela Hyddmark av Sven von Holst

16_IMG_6519_avtackning_Susanne

Styrelseledamoten Susanne Brokop som avgår i samband med årsmötet avtackades av före detta styrelseordföranden Sven von Holst som arbetat tillsammans med Susanne under flera år.

Sven von Holst hade också innan avtackat, icke närvarande, avgående styrelseledamoten Anna-Karin Lindqvist med en varm applåd.

17_IMG_6532_Peter-Reinebo

Årsmötesdeltagarna fick en intressant föredragning av SOK:s Peter Reinebo på temat " Inför OS i Rio"

18_IMG_6540_ulrika_sandmark

Simningens förbundskapten, Ulrika Sandmark, fördjupade sig på samma tema men inriktade sig på simningens satsning inför OS i Rio, vilket också fick avsluta den första årsmötesdagen.

 

Årsmötesförhandlingarna återupptogs söndag kl 09.00

Röstlängden justerades med två röster.

Årsmötet gick till beslut om styrelens propositioner och föreningars samt simdistrikts motioner.

20_IMG_6554-ombuden

Årsmötesombuden visade inga tecken på att vilja motsätta sig SSF-styrelsens tre första propositioner. 

Proposition nr 1. Stadgeändring beträffande inernationella simförbundets och Europeiska simförbundets reglers giltighet i Sverige, antogs av årsmötet.

Proposition nr 2. Stadgeändring om vem som kan vara ombud vid Svenska Simförbundets årsmöte, antogs av årsmötet.

Proposition nr 3. Stadgeändring beträffande Regelkommitténs uppgifter, antogs av årsmötet.

21_IMG_6557-röstning

Proposition nr 4. Stadgeändring beträffande kravet på simdistriktsförbunden att anordna distriktsmästerskap, antogs men först efter att motförslag från Skånes simförbund fallit efter omröstning med kvalificerad majoritet....

23_IMG_6560_kvalificerad

...vilket årsmötessekreteraren Kenneth Magnusson uppmärksammade mötesordförande Sven von Holst på (d v s att det krävdes kvalificerad majoritet för stadgeändring). 


Proposition nr 5. Integrering av parasimning i Svenska Simförbundet, antogs av årsmötet.

Motion från Skånes simförbund, stadgeändring gällande periodisering av SSF-möte, behandlades och krävde omröstning.... 

22_IMG_6559_bertil-rostrakning

...Bertil Wennberg räknar röster....

25_IMG_6562_rostraknare_svenne

...tillsammans med rösträknaren Katarina Eckerberg-Olsson, som sedan rapporterar det slutliga resultatet till mötesordföranden....

 

26_IMG_6566_kenneth_raknar

....mötessekreteraren kontrollerar fördelningen av röster mot röstlängden.

 

Punkterna 14-20, Val till ledamöter till SSF-organisationen.

Ulla Gustavsson omvaldes som styrelseordförande tillsammans med styrelseledamöterna, Christer Magnusson och Mattias Tuneskog samt de nya ledamöterna, Annika Edin och David Lega,

 54_IMG_6657-styrelsen

Simförbundets styrelse, i mitten längst fram, David Lega, första raden, fr vänster Christer Magnusson, Carola Sjödin, Ulla Gustavsson, Annika Edin, Anki Jarl. Bakre raden fr vänster, Rolf Alm, Stefan Persson, Mattias Tuneskog, förbundsdirektören Bengt Jönsson.

 

Åke Pettersson och Hans Björk valdes til revisor samt revisorssuppleant.

Bernt Porsander, Paul Alfons och Monica Grote valdes som lekmannarevisorer

Till ansvarsnämnden valdes Maria Ceder, ordförande, Jörgen Hemby, vice ordförande samt de nya ledamöterna Christina Hancock Bruhn, Kent Hamberg och Robert Hernadi.

Till valberedningen valdes Bertil Ek, ordförande, Lena Andersson-Stenquist, Christin Berglund, Börje Jacobsson och Ingmar Lundström.

 

Officiellt kungörelseorgan, www.svensksimidrott.se

Nuvarande årsavgifter och licensavgifter fastställdes för 2017.

 

28_IMG_6579_fragor_kort-langverk

Förbundsdirektören Bengt Jönsson redovisade kort- och långsiktiga mål samt den ekonomiska planeringen.

29_IMG_6583_klubban_faller_motet_slut

Mötesordförande Sven von Holst strax innan han med ett klubbslag förklarade årsmötet för avslutat.

30_IMG_6597_alt_motesformer_anki

Styrelseledamöterna Anki Jarl och Christer Magnusson bjöd in till diskussion om Simförbundets mötesformer som bearbetades mycket i samband med Simförbundets demokratiutredning 2009, ett gediget arbete som då inkluderade ett stort antal representanter från föreningar, simdistrikt, SSF-organisationen m flera.

31_IMG_6598-korpen

Inspiration till dagens presentation hade de bland annat hämtat från Korpen som genomförde en mycket framgångsrik nationell videokonferens med mycket stort deltagande och stor delaktighet.

32_IMG_6599_ssf_alternativ

Exempel på hur Simförbundet skulle kunna genomföra en liknande aktivitet

33_IMG_6607-alt-fragor_synpunkter

 

35_IMG_6610_anki_ordet_ar_ditt

- Ordet är fritt, säger Anki Jarl till...

36_IMG_6612_henrik_cleverdal

...Henrik Cleverdal, Helsingborgs S

 

37_IMG_6618_ivrigt_lyssnande

Ivrigt lyssnande

40_IMG_6621_lars_reutersvard

Stockholms simförbunds ordförande, Lars Reuterskiöld,

19_IMG_6552_marianne_hording

Regelkommitténs ordförande, Marianne Hörding

42-IMG_6626_goran_titus

Göran Titus, Örebro Simallians

44_IMG_6631_petter

Petter Sikén, Kungsbacka SS

45_IMG_6632_rolf

Rolf Alm, Simförbundets styrelse

38_IMG_6619_alt_roligt

 

47_IMG_6635_robban

 Robert Johnsson, Malmö KK, blev siste man på talarlistan

 

39_IMG_6620_christer_magnusson

Anki Jarl och Christer Magnusson tackade för allas synpunkter och frågor som de tar med sig i arbetet för bättre mötesformer inom SSF.

46_IMG_6634_mots_hander

Simidrottsforum som arrangeras vartannat år samlar ett mycket stort antal verksamhetsföreträdare men varför inte fler deltar bland annat på Simförbundets årsmöte, det behöver vi ta reda på. Vad kan locka många fler att vara med i de demokratiska diskussionerna, som inte enbart avhandlas på Simförbundets årsmöte. Frågorna behöver ställas till de som inte är här.

Anki Jarl och Christer Magnusson lovade att återkomma om hur arbetet med Simförbundets mötesformer fortskrider i samband med Simidrottsforum.

48_IMG_6637_ulla_fortroendet

Förbundsordförande Ulla Gustavsson tackade årsmötet för förtroendet att få leda Svenska Simförbundet under den närmaste två års perioden.

 49_IMG_6640_avtackning_Svenne

 Efter förtjänstfull insats så tackas mötesordföranden Sven von Holst av Ulla Gustavsson samt Bengt Jönsson (som är på väg att trycka Svens hand).

50_IMG_6643_maria_tackas

Ulla Gustavsson och Bengt Jönsson riktade ett varmt tack till kansliets personal som har arbetat med förberedelserna av Simförbundsmötet, Maria Olofsson mottar blommor och...

51_IMG_6647_kenneth_tackas

Bengt tackar Kenneth Magnusson för hans insatser

52_IMG_6649_nathalie_tackas

Nathalie Dahlqvist får blommor och en kram av Bengt...

53_IMG_6650_annika_tackas

 ...som också Annika Gardell får av Bengt.

 

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga