Hem / Nyheter från SSF / Simförbundet på väg mot 2025

Simförbundet på väg mot 2025

Det pågående arbetet med framtagning av en ny strategisk plan fortsatte under lördagen då Simförbundets styrelse, kansli, kommittéer och simdistriktsförbund samlades på Hotell C i Stockholm.

Simförbundets styrelseledamot, Stefan Persson, som ingår i arbetsgruppen, introducerade de drygt 50 deltagarna i dagens arbete som skulle tillskapa ytterligare material till den framväxande strategiska planen innan den ska presenteras på Simidrottsforum i vår och fastställas av Simförbundets styrelse hösten 2017.


Efter Stefans Perssons handfasta gruppindelning, värmde deltagarna upp genom att diskutera de på väggarna uppsatta strategiska områdena....

och övergripande målen för år 2025.

SISU Idrottsutbildarnas Maria Ståhl agerade processledare och lotsade oss igenom arbetet med framtagningen av förslag på den 2-åriga verksamhetsinriktningen.

Djupa diskussioner och krävande tankearbete får energi om det varvas med glädje...

...och visst har man roligt om man arbetar med det man brinner för.

Delavstämning-"rapport": Förbundskansliets Stina Sandin noterar medan Thomas Röhss läser intresserat, i bakgrunden skymtar Ingmar Lundström

Förbundschefen, Mikael Jansson, lägger fram sina synpunkter.

För vem gör vi det här, jo för Simidrottaren

Innan de två arbetspassen avslutas så får alla deltagare i realtid digitalt via webben avge värdeomdömen om det man har deltagit i. Det som starkast har präglat det gemensamma arbetet är "Engagemang och Delaktighet". Därmed är passet med Maria Ståhl över...

...Stefan Persson tackar Maria för hennes fina insats med Simförbundets badlakan....

..och en varm kram.

Under fikapausen med vernissage:

..så studerar Mattias Tuneskog resultatet av gruppernas arbete med verksamhetsinriktning

och fotografen möts av olika reaktioner från Paul och Paula..

...och Hasse Nilsson, som alltid är glad, blev ännu gladare och skymde sikten för Annika Gardell

Fikapausen är snart över men...

Kenneth Magnusson hinner visa att han också är nöjd.

Anna Iwarsson, RF/SISU-styrelseledamoten, författarinnan (bland mycket annat), föreläste om Ledarskap på temat
"Strategi är ett görande - organisationskulturen och ledarskapets betydelse för att lyckas", ... 

och knöt an till vikten av förankring så att den nya strategiska planen ska kunna bli ett viktigt instrument för hela Simidrotten-på alla nivåer. Vi  måste försöka få alla att känna sig inkluderade, men....

måste då ta hänsyn och beakta de generationsskillnader som forskningen också påvisar finns sa Anna och....

belyste det genom att två från varje generation samlades framför de andra, fick diskutera parvis och sedan presentera vilken musik/artister, framstående politiker och ledare/ledarskapsstil som präglade 40-talet, 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet och 90-talet. 

Nedan några bilder på generationsföreträdarna:

40-talisterna, Bernt Porsander och Marianne Hörding.
På deras tid var det bara att lyda, man fick inte protestera.
Bernt som tvingades gå på danskurs visar kroppshållningen då han dansade "man var ju rädd för dom där, tjejerna alltså"

50-talisterna, Rolf Alm och Lena Andersson-Stenquist.

 

60-talisterna, Christer Magnusson och Birgitta Westerlind roade 70-talisterna Peter Hodor och Anki Jarl

 

..som i sin tur roade 80-talisterna Johanna Stenberg och Andrea Davidsson (men givetvis också alla andra deltagare)

80-talisterna... 

....den ensamma 90-talisten, Paula Sinkkonen.

Anna Iwarsson, visualiserade det omöjliga i att tillämpa 40-talets ledarstil på 80-talisterna. Ska man lyckas inkludera 80-talisterna då kunde man inte gå före utan skulle snarare befinna sig bakom och försiktigt föra fram sitt budskap (men de skulle kanske  ändå inte köpa det man sa)

Ett roligt och engagerande pass var över....

Förbundschefen, Mikael Jansson, tackar Anna Iwarsson med badlakan och...

...en kram.

En mycket nöjd Stefan Persson tackar deltagarna för engagemanget och det stora materialet som arbetsgruppen ska bearbeta och lägga in i strategiplanen.
Januarikonferensen rundas av med en gemensam middag.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga