Hem / Nyheter från SSF / Ny uppfinning ger synskadade simmare möjlighet att klara vändningar på egen hand

Ny uppfinning ger synskadade simmare möjlighet att klara vändningar på egen hand

Daniele Cardinale, doktor i idrottsvetenskap och forskare inom idrottsfysiologi på GIH, har tilldelats finansiering från Vinnova för att utveckla en ny uppfinning som ska underlätta vändningar för synskadade simmare.


– I Svensk simidrotts styrdokument Strategi 2025 är ett av de strategiska målen "Svensk simidrott för alla" och ett av de övergripande målen är att tränings- och tävlingsverksamheten anpassas efter allas förmåga och möjlighet att delta. Vi behöver arbeta med att hitta vägar för att inkludera paraidrottare. I det ingår även att försöka hitta teniska lösningar som underlättar så att fler personer med synnedsättning kan komma i rörelse och inklueras i simidrotten.
Därför ser vi mycket positivt på projektet Breaking swimming barriers, säger Mikael Jansson, förbundschef på Svensk Simidrott.

Läs mer här

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga