Hem / Möjlighet till stöd för att bibehålla verksamhet under coronatiden

Möjlighet till stöd för att bibehålla verksamhet under coronatiden

Riksidrottsförbundet har beslutat att göra en tillfällig justering i sina riktlinjer inom Projektstöd för barn- och ungdomsidrott 2020.

De nya riktlinjerna syftar till att projektstödet ska användas så att föreningar, i mesta möjliga mån, ska kunna bibehålla så mycket verksamhet som möjligt under perioden då restriktionerna från Folkhälsomyndigheten kopplade till Coronapandemin som berör idrottsrörelsen /eller som påverkar idrottsrörelsen gäller.

Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet.

Läs fullständig information och hur man ansöker här.

Obs! Föreningar som kan bedriva sin verksamhet som vanligt kan inte söka stöd.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga