Hem / Nyheter från SSF / Lyckat referensgruppmöte

Lyckat referensgruppmöte

Svenska Simförbundets strategiplan för 2009-2012 har varit ett värdefullt redskap för arbetet på förbundet och ute i föreningarna den senaste fyraårsperioden. För första gången har vi haft ett dokument som varit levande och givit tydliga riktlinjer.Vi är nu inne i strategiplanens sista år och arbetet med nästa strategiplan 2013-2016 är i full gång. En arbetsgrupp har gjort en utvärdering av nuvarande plan samt tittat på hur den följande processen ska se ut. För att säkerställa att den nya strategiplanen är brett förankrad beslutades att samla in synpunkter från utvalda personer.

Såstaholm

Helgen den 15-16 september samlades därför en referensgrupp på ett trettiotal personer på Såstaholm i Täby för att diskutera och reflektera över Simförbundets kommande strategiplan.

grupparbete 1

grupparbete 2

grupparbete 3Gruppdiskussioner kring den nya prioriterade områdena.

Simförbundet skulle vilja tacka alla som tog sig tid att komma och delge sina synpunkter inför det kommande arbetet.

Den slutgiltiga Strategiplanen kommer att presenteras på Simidrottsforum i april 2013.

 

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga