Hem / Nyheter från SSF / GIH kan bedriva simundervisning digitalt med hjälp av Svensk Simidrott

GIH kan bedriva simundervisning digitalt med hjälp av Svensk Simidrott

Coronapandemin är en utmaning för många delar av vårt samhälle. För GIH-studenterna betyder det att deras praktiska och teoretiska moment kring simundervisning har behövt göras om.

Totalt är det 110 studenter som går på GIH:s Idrottslärarprogram (IL), Idrott och Hälsoprogram (IH), samt Grundlärar- och Fritidsledarprogram,
som genom att ta del av Svenska Simförbundets webbutbildningsmaterial har kunnat ha lektioner kring simundervisning digitalt. Förutom simteknik och simningens ABC har även säkerhet och livräddning samt Vattenprovet, som är en del av LGR 11, gåtts igenom.

För studenterna på IL och IH ingår i normala fall praktik med skolelever. Eftersom detta inte kunnat genomföras p g a Coronapandemin, har skolan fått genomföra sin praktik i 12 olika föreningar runtom i landet; Stockholm; Spårvägen, Neptun, Täby Sim, Södertörn, Tureberg, Södertälje, Väsby, LASS, Uddevalla SF, Ystad SS, Västerås SS, Uppsala S (inkl Knivsta).

- Vi är mycket glada att Svenska Simförbundet har låtit oss ta del av det digitala material de förfogar över, säger Marlene Bigren, lärare i Friluftsliv på GIH.
Filmerna har varit till stor hjälp nu under distansundervisningen. Studenterna har fått tagit del av filmer som på ett lekfullt sätt visar olika sorters övningar
man kan använda i sin simundervisning för att nå skolans mål.

-Genom det fina samarbete som GIH och Svenska Simförbundet har, har vi även kunnat ordna praktikplatser i simföreningar för eleverna, vilket möjliggör att vi trots dessa omständigheter har kunnat tillgodose en fullgod undervisning för eleverna, säger Anne Forsell, Idrottslärare på GIH och ledamot i Svenska Simförbundets styrelse.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga