Hem / Nyheter från SSF / Frågan gällande flickor och slöjbärande inom idrotten

Frågan gällande flickor och slöjbärande inom idrotten

I Strategi 2025, som är styrdokument för Svenska Simförbundet och antaget av styrelsen i juni 2017 framgår att ett av våra strategiska områden under perioden är Svensk Simidrott - för alla

Målbilden för detta område är "Inom Svensk Simidrott känner sig alla välkomna och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål och värderingar vi har. Vår verksamhets och våra ledare ser till att alla känner sig inkluderade, kan utvecklas och känner glädje, trygghet, delaktighet och gemenskap."

Det innebär att vi har en idrott som ger alla samma möjligheter att delta i vår verksamhet oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, sociala eller ekonomiska förutsättningar eller ålder.

Svenska Simförbundet arbetar för jämställdhet och ställer sig naturligtvis inte bakom någon form av hedersförtryck. Men idrotten kan inte ensamt lösa det samhällsproblem som hedersförtrycket utgör. Så länge det i samhället inte finns ett förbud mot slöja i skolan för flickor upp till 15 år, så anser vi inte heller att det ska finnas ett förbud mot slöja vid idrottsutövning.

För oss är det viktigt att alla barn får plats i vår verksamhet på lika villkor.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga