Hem / Föreningar ska kunna söka stöd under coronakrisen

Föreningar ska kunna söka stöd under coronakrisen

Riksidrottsförbundet har tagit beslut om att föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen.

Beslutet innebär att föreningar ska kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten via ytterligare ett kriterium: bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona. Konkret kan det handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning eller genomföra annorlunda idrottsverksamhet, som med digitala hjälpmedel.

Riktlinjerna är i dagsläget inte fastställda av Riksidrottsförbundet. Stödet kommer att gå att söka tidigast från vecka 15. SF och RF-SISU distrikt fördelar stödet och avgör själva hur mycket av den totala potten Projektstöd som används för detta ändamål.

Det är bara föreningar som kan söka stödet. Ansökan kommer kunna göras i Idrottsmedel i IdrottOnline, antingen hos SF eller distrikt. När föreningen kan få del av pengarna i Projektstödet varierar beroende på hur respektive SF och distrikt väljer att lägga upp sin bidragsgivning.

Mer information kommer att läggas ut så fort vi tagit del av riktlinjerna.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga