Hem / Nyheter från SSF / Förbundskapten och Rikstränare Svensk Simning

Förbundskapten och Rikstränare Svensk Simning

Under första halvåret 2012 gjordes en utvärdering av landslagsverksamheten 2009-2012 av Svenska Simförbundet i samarbete med tränare och representanter från SES och tränarföreningen.

Utifrån detta utarbetades ett förslag fram till hur planer, kriterier och organisationen för landslaget ska se ut 2013-2016.  Detta presenterades vid informationsträffar både vid sommarens SM-tävlingar och vid SUM-SIM. Läs presentationen här

Beträffande landslagsledning så har vi haft en väl fungerande lösning på plats sedan månadsskiftet april/maj med Ulrika Sandmark som ansvarig. En lösning som nu kommer att sträcka sig året ut. Hon har en bred förankring inom svensk simning och har varit mycket uppskattad för sin insats hittills.

När det gäller vårt träningscentra (NEC) så har arbetet fortsatt efter sommaren med bland annat:

-          Inköp av ytterligare styrketräningsutrustning

-          Dialog med SOK gällande fortsatt och utvecklat stöd av verksamheten

-          Dialog med potentiella tränare

-          Dialog med tilltänkta simmare

-          Avstämning med Eriksdalsbadet om tillgänglighet av anläggningen

-          Utvärdering av boendemöjligheter

Den samlade slutsatsen är att det inte är möjligt att sätta igång verksamheten redan under hösten 2012, utan startdatum är satt till januari 2013.

Simförbundet har valt att ansöka om Förbundskaptenstjänsten och de två Rikstränartjänsterna genom annonsering. Detta för att kunna få en så öppen process som möjligt. Parallellt med detta har vi även fört diskussioner med tänkbara kandidater och har för avsikt att slutföra samtliga rekryteringar under hösten.

Se annons för Förbundskapten här

Se annons för Rikstränare här

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga