Hem / Nyheter från SSF / Fler deltagartillfällen för våra äldre simidrottare

Fler deltagartillfällen för våra äldre simidrottare

Vi har nu fått siffrorna från Riksidrottsförbundet för hur LOK-stödet sett ut under perioden 1 januari-30 juni 2020. 

Idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har möjlighet att söka det statliga aktivitetsstödet, LOK-stödet för verksamhet, ex träningar och tävlingar, där minst tre personer i bidragsberättigad ålder deltar tillsammans med minst en ledare. Bidragsberättigad ålder är 7 - 25 år med undantaget att för personer som har en funktionsnedsättning där det inte finns någon åldersgräns.

För simidrottens del kan vi se en vikande trend för åldersgruppen 7-16 år där antalet deltagartillfällen går ner med 9% jämfört med året innan. Det som är glädjande är att vi som ett av få förbund ser en ökning med 11% i åldersgruppen 17-25 år under samma period.

Det är svårt att utläsa vad dessa siffror beror på. Självklart har Corona- pandemin haft negativa konsekvenser för möjligheten att delta i tränings- och tävlingsverksamheten. Samtidigt så har vi arbetat med att få ungdomar att stanna kvar längre inom simidrotten, så de positiva siffrorna för den äldre åldersgruppen är glädjande. Om detta är en trend som håller i sig, så kan det vara en indikation på att vårt långsiktiga arbete har börjat bära frukt, säger Förbundschef Mikael Jansson.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga