Hem / Nyheter från SSF / Debattartikel gällande idrottsarrangemang

Debattartikel gällande idrottsarrangemang

I dagens DN Debatt publiceras en artikel där Svenska Simförbundets ordförande Stefan Persson är en av de 18 som skriver under och kräver att regeringen ser över dagens regler för idrottsevenemang.

"Motionsloppen i Sverige spelar en enormt viktig roll för folkhälsan i Sverige.Vi motionsloppsarrangörer har en lång erfarenhet från att arrangera evenemang. Vi är vana att ta ansvar för att genomföra våra evenemang med hänsyn tagen till ett stort antal lagar. Det är därför befogat att låta oss ta ansvar också för att genomföra loppen med hänsyn tagen till nödvändigheten av social distansering."

"En rimlig lösning är att tillstånds­givande myndighet ges befogenheten att tolka ”50-personers-regeln” utifrån respektive idrottsevenemangs karaktär och upplägg, självklart med beaktande av nödvändigheten av att undvika trängsel och folkmassor."

Läs artikeln i sin helhet här

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga