Hem / Arbete för en jämställd Simidrott

Arbete för en jämställd Simidrott

Vid RFs stämma 2017 klubbades ett för Svensk Idrott gemensama jämställdhetsmål. Vilket innebär att både flickor/kvinnor och pojkar/män ska ges samma möjligheter och villkor att vara med inom idrotten i alla rum och på alla nivåer både som aktiva och som ledare. I styrande rum skall det vara minst 40 % representation av både kvinnor och män.

Utifrån detta bjöd Svensk Simidrott in alla föreningar till en digital träff för att uppmärksamma och problematisera detta. Ni hittar inspelningen av mötet och dess  presentation samt 5 st frågor som vi skulle vilja ha era svar på här.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga