Hem / Nyheter från SSF / Ny dialog med kultur- och idrottsministern

Ny dialog med kultur- och idrottsministern

Svensk Simidrotts Förbundschef Mikael Jansson träffade idag, tillsammans med Riksidrottsförbundet och ett antal andra idrottsförbund, idrottsminister Amanda Lind för ett samtal kring de utmaningar som Coronarestriktionerna medför för idrotten.

Regeringen presenterade i förra veckan att ett förslag till undantag av ordningslagen gällande gränsen på 50 åskådare. Förslaget gäller sittande publik men budskapet som framfördes var att det behövs en bredare lösning för fler idrotter, främst med fokus på deltagandet i idrottsaktiviteterna.

 – Vi har haft bra och konstruktiva samtal idag med idrottsministern. Det är bra att regeringen nu går vidare med en snabbremiss när det gäller publik, men det är viktigt att regeringen inte avgränsar till enbart sittande publik, utan även tar hänsyn till idrottsrörelsens bredd av evenemang, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

- Tävlingar är en viktig motivationsfaktor för många av våra simidrottare för att träna regelbundet och är därmed viktiga för folkhälsan. Vi ser en problematik kring att en simhall kan släppa in allmänhet utan begränsningar i antal personer, men när en förening ska anordna en tävling och simhallen inte är stängd för allmänheten,  så räknas det som en offentlig tillställning och omfattas av regelverket för dessa, säger Förbundschef Mikael Jansson.

 -Vi vill att regeringen finner lösningar på tillämpningen av ordningslagen för att nå en större flexibilitet i antal deltagare vid tävlingar, där vi idrottsförbund på ett ansvarsfullt sätt kan se till att fler utövare kan delta på tävlingar i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ordningslagen är inte anpassad för idrotten och vi behöver komma ifrån den, avslutar Jansson.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga