Hem / Nyheter från SSF / 285 000 kronor kombinerar fem grenar i en

285 000 kronor kombinerar fem grenar i en

Svenska Simförbundets nya satsning ”Simidrott – Mer för fler” har beviljats 285 000 kronor från Framåtfonden, ett initiativ från Riksirottsförbundet och Svenska Spel.

Genom att bygga ett pass baserat på grundläggande rörelser inom respektive simidrott ämnar man sänka tröskeln till att börja simma. Nästa steg är en turné genom landet för att få fler i rörelse.
– Framåtfonden är en viktig möjliggörare där specialidrottsförbund får ekonomiskt stöd för att testa nya idéer för att få fler i rörelse över hela landet. Tillsammans kan vi bidra till ökad rörelseförståelse och att fler, oavsett ålder, hittar glädjen och gemenskapen i idrottsrörelsen, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.


Konceptet ”Simidrott – Mer för fler” vill öka rörelseförståelsen hos barn, ungdomar och äldre. Det tränarledda passet bygger på grundläggande rörelser och övningar kopplade till de fem simidrotterna. Jämfört med den traditionella simidrotten skapar det nya konceptet en aktivitet som fokuserar på rörelseförståelse och motoriska grundrörelser.


– Vi vill ge våra föreningar verktyg att enkelt introducera och kombinera våra fem simidrotter. Tack vare Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Framåtfonden kan vi nu skapa en verksamhet som möjliggör att fler hittar en gren de gillar, samt att föreningar på detta sätt även ökar möjligheterna för simidrottarna att utveckla sin rörelseförståelse, säger Johanna Stenberg, projektledare inom Svensk Simidrott.


En turné med geografisk spridning över hela landet kommer att genomföras av Svensk Simidrott under 2019.


Framåtfonden är ett initiativ från Svenska Spel och Riksidrottsförbundet som fördelar totalt 7 300 000 kronor per år. Gemensamt för alla projektidéer är att de länkar samman traditionell idrott med nya idéer och tillvägagångssätt, något som är en viktig aspekt enligt forskaren Daniel Berglind.
– En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva, säger Daniel Berglind, PhD forskare Karolinska Institutet och jurymedlem i Framåtfonden.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga