Hem / Nyheter från SSF / Svenska Simförbundets inkluderings- och mångfaldsplan

Svenska Simförbundets inkluderings- och mångfaldsplan

Svenska Simförbundet har tagit fram en inkluderings- och mångfaldsplan som inkluderar arbetet på förbundsnivå men även på riksnivå. Inkluderings- och mångfaldsplanen ska utvärderas och uppdateras vartannat år. Utöver det har det framtagits en checklista för beslutsfattande.

Inkluderings- och mångfaldsplanen hittas här.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga