Hem / Nyheter från SSF / Städa Sveriges ledarstipendium

Städa Sveriges ledarstipendium

I Städa Sveriges verksamhet verkar årligen tusentals ledare när miljöprojekt skall planeras, utföras och rapporteras. Ideellt arbetande ledare verkar ofta i det tysta och den enskilda insatsen är av mycket stort värde för den lokala föreningen.

Ledare i Städa Sveriges värld bidrar inte bara till finansieringen av laget eller föreningens verksamhet utan också till att konkreta viktiga insatser görs för att förbättra närmiljön i områden där föreningen utöver sin idrott. Vi uppmärksammar just dessa ledare och instiftade 2015 ett årligt stipendium på 10 000 kr som tillfaller en ledare som:


• svarat för betydande insatser inom Städa Sveriges verksamhetsområden,
• tagit stort ansvar i en lokal förening,
• visat intresse för att också stötta andra föreningar eller förbund.


Medlemsförbund i Städa Sverige och föreningar kan nominera föreningsledare som uppfyller kvalifikationerna ovan för insatser under verksamhetsåret 2020. Nomineringar mailas till This is a mailto link senast den 26 februari 2021. Nominering skall innehålla följande: Kontaktuppgifter, vem nomineras, vilka föreningar/förbund den nominerade stöttat, vem står bakom nomineringen samt motivering till varför den nominerade skall få stipendiet.

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Våra partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga