Hem / Nyheter från SSF / Sammanfattning av Badanläggningar 2015

Sammanfattning av Badanläggningar 2015

Mellan datumen 28-29 april hölls konferensen Badanläggningar 2015 på Piperska Muren i Stockholm inför drygt 100 deltagare, de flesta ifrån olika kommuner och föreningar. De två dagarna som konferensen sträckte sig över innehöll mycket intressanta föreläsningar om allt som hör badanläggningar till. Informationen knöts ihop med olika praktikfall, första dagen så föreläste Mikael Eljenmyr om ombyggnationen av Sundbybergs simhall som invigdes i år, 2015, som första simhall att HBTQ-certifieras. Andra dagen föreläste Liljewall arkitektur om badanläggningar som ska byggas i Eskilstuna och Sjöbo, där man gick igenom tankegångarna under projektets gång och hur de två badanläggningarna också anpassats till orterna de ska byggas i. 

Deltagarna åkte hem med bra information inför framtida projekt av ombyggnation eller nybyggnation av badanläggningar. 

Tack alla som deltog detta året och på återseende nästa konferens 2016! 

 

badanläggning 2015 010

Moderator för konferensen Bengt Jönsson från Svensk Simidrott

 

badanläggning 2015 018

Mikael Eljenmyr visar ett filmklipp ifrån invigningen av Sundbybergs badanläggning