Hem / Nyheter från SSF / Regeländringar

Regeländringar

Styrelsen beslutade i förra månaden om ändringar i kapitel 2 och 3 i tävlingsbestämmelserna som nu har trätt i kraft.

Ändringarna finns publicerade i kungörelser 2021/4 och 2021/5 på kungörelsesidan.

Regelkommittén har också vid ett möte konstaterat, gällande simning, att:

Nu från juni tar respektive SDF över sanktionerandet av tävlingar på sedvanligt sätt. Dock finns en del kvarvarande restriktioner i samhället som RK antar släpper vartefter. RK ser inget hinder i att sanktionerade testlopp (f.d. Temporärrace) kan fortsätta på två banor med den bemanning som tidigare beskrivits gällande dessa, och där resultaten kan registreras i Tempus. 

Ska testloppen köras på fler banor än två fordras funktionärsbemanning enligt regel 401. Sådana testlopp är dessutom en variant som även före pandemin har funnits som möjlighet för föreningar att begära sanktion för. Och därmed kunna registrera resultaten i Tempus.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga