Hem / Nyheter från SSF / Ny handbok tillgänglig kring integrationsfrämjande simundervisning

Ny handbok tillgänglig kring integrationsfrämjande simundervisning

Ta del av Svensk Simidrotts nya material "Integrationsfrämjande simundervisning" som tagits fram tillsammans med Swim in Sweden. En handbok för uppstart av verksamhet.

Svensk Simidrott har tillsammans med Swim in Sweden tagit fram en handbok med konkreta tips som riktar sig till föreningar som bedriver simundervisning eller simidrottsverksamhet, och som har ett intresse av integrationsfrämjande verksamhet. Handboken syftar till att göra det lättare för föreningar att starta upp och komma igång med att driva denna typ av verksamhet på ett bättre sätt. Den huvudsakliga målgrupp som handboken vänder sig till är nyanlända och personer med utländsk bakgrund som inte är uppväxta i en kultur där det är vanligt att lära sig simma.

Handboken finns tillgänglig digitalt på nedanstående länk:
https://www.svensksimidrott.se/contentassets/f23d2ac6917d4de7ab0238fbf6b8ab20/integrationsframjande-simundervisning-handbok-for-uppstart-av-verksamhet.pdf

Materialet kommer framöver även att finnas i tryckt format.

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga