Hem / Nyheter från SSF / Föreningar – sänd in digital årsrapport via IdrottOnline senast 30 april

Föreningar – sänd in digital årsrapport via IdrottOnline senast 30 april

Mail om föreningarnas medlemsskyldigheter har sänts den 24 februari och 10-11 april till föreningens officiella e-postadress men också till föreningens ordförande, sekreterare och kassör, om föreningen har gett Svenska Simförbundet ”läs-behörighet” till medlemsregistret i IdrottOnline och om föreningen har uppdaterade e-postadresser i IdrottOnline.

Den digitala årsrapporten har ingen koppling till när föreningens årsmöte genomförs, utan ska enligt SSF:s stadgar sändas in senast 30 april, 2021, för att undvika eventuell förseningsavgift om 500 kr.

Corona-restriktionerna kan påverka möjligheten att genomföra ett fysiskt årsmöte, planera därför tidigt för ett digitalt årsmöte och förbered med att upprätta 2020 års verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt gör revision och få undertecknad revisionsrapport, så blir det inte onödiga eftersläpningar med att sända in dessa handlingar till Svenska Simförbundet. Genomför ni årsmöte innan den 30 april, 2021, så ska dessa handlingar sändas in senast detta datum. Behöver ni begära respit d v s anstånd med att sända in handlingarna så kontakta This is a mailto link och få ett godkännande.  

Svensk Simidrotts Huvudsponsor

  • arena logga

Nationella sponsorer

  • arena logga
  • Malmsten logga

Partners

  • Fabege logga
  • Folkpool logga
  • Medley logga
  • NeH logga